Pojutrze imieniny obchodzi: prof. Cieślak Aleksander

Archiwum rekrutacji

2015

Archiwum rekrutacji 2015 dostępne jest tutaj

2014

Archiwum rekrutacji 2014 dostępne jest tutaj

2013

W roku szkolnym 2013/2014 utworzyliśmy następujące kierunki kształcenia:

- klasa IA - 30 miejsc

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, j.angielski, j. polski
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: geografia, j.angielski, j.polski, wos.
Co dalej po ukończeniu tej klasy? Oto propozycje niektórych kierunków studiów: socjologia, dziennikarstwo, politologia, turystyka, geografia, ekonomia, archeologia, etnologia.


- klasa IB oraz IC - po 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia.
Co dalej po ukończeniu tej klasy? Oto propozycje niektórych kierunków studiów: kierunek lekarski, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, psychologia, biologia, fizyka, ochrona środowiska, biotechnologia, oceanografia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska.

- klasa ID - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, geografia, wos. 
Co dalej po ukończeniu tej klasy? Oto propozycje niektórych kierunków studiów: ekonomia, international business, public relations, finanse i rachunkowość, meteorologia, ekonometria, geografia, geologia, geodezja i kartografia, matematyka, logistyka.


- klasa IE - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa Ei - 15 miejscmatematyka, fizyka, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
II grupa Em - 15 miejsc - matematyka, fizyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia oraz chemia lub informatyka
- nauczane języki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru* 
Co dalej po ukończeniu tej klasy? Oto propozycje niektórych kierunków studiów: gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka, budownictwo, elektrotechnika, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, energetyka, inżynieria biomedyczna, metalurgia, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka,  ekonometria, geologia, geodezja i kartografia.

- klasa IF - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, j. angielski
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. angielski, biologia, chemia.
Co dalej po ukończeniu tej klasy? Oto propozycje niektórych kierunków studiów: fizjoterapia, biologia, biotechnologia, psychologia, ochrona środowiska.


* drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski

Statystyki rekrutacji do poszczególnych oddziałów w Traugucie w latach 2011-2013

Rekrutacja 2013 - statystyki końcowe.

Liczba chętnych na miejsce z pierwszego wyboru do danej szkoły.

1. Traugutt 1,48
2. Słowacki 1,39
3. Norwid 1,32
4. Kopernik 1,30
5. Sienkiewicz 1,06
6. Mickiewicz 0,97
7. Biegański 0,93
8. Żeromski 0,59
9. Samorządowe 0,45
10. Dąbrowski 0,43


Liczba chętnych na miejsce z pierwszego wyboru do danego oddziału wg rozszerzeń (możliwie zbliżonych do siebie).

Human:
Słowacki [1A] pol-hist-wos 2,17
Mickiewicz [1a] pol-hist-wos 2,03
Słowacki [1B] pol-hist-ang 1,60
Biegański [1c] hist-geogr-wos 1,53
Kopernik [1c] pol-hist-wos 1,50
Kopernik [1f] pol-ang-hist 1,50
Sienkiewicz [1A] pol-ang-hist 0,97
Mickiewicz [1b] pol-ang-hist 0,87
Sienkiewicz [1B] pol-hist-wos 0,70
Kopernik [1b] pol-hist-h.szt. 0,63

Mat-geo:
Kopernik [1g] mat-geogr-wos 1,70
Sienkiewicz [1H] mat-geogr-ang 1,30
Biegański [1a] inf-mat-ang-geogr 1,27
Traugutt [1d] mat-geogr-wos 1,03
Sienkiewicz [1F] inf-mat-geogr 0,53
Kopernik [1h] mat-geogr-wos 0,40
Mickiewicz [1d] ang-geogr-mat 0,33
Biegański [1f] franc-ang-mat-geogr 0,27

Biol-chem:
Traugutt [1f] biol-chem-ang 2,33
Kopernik [1a] biol-fiz-chem 1,87
Sienkiewicz [1E] biol-chem-fiz 1,57
Słowacki [1E] biol-chem-ang 1,43
Norwid [1ab] biol-fiz-chem 1,43
Sienkiewicz [1D] biol-chem-mat 1,40
Biegański [1e] biol-chem-ang 1,37
Traugutt [1bc] biol-chem-fiz 1,08
Mickiewicz [1c] ang-biol-chem 0,97
Słowacki [1F] biol-chem-mat 0,87

Mat-fiz:
Traugutt [1ei] mat-fiz-inf 2,00
Kopernik [1d] mat-fiz-inf 1,97
Traugutt [1em] mat-fiz 1,67
Norwid [1c] mat-fiz-inf 1,53
Sienkiewicz [1C] mat-fiz-ang 1,07
Sienkiewicz [1G] inf-mat-fiz 0,97
Kopernik [1e] mat-fiz-inf 0,83
Mickiewicz [1e] fiz-inf-mat 0,63
Biegański [1b] inf-mat-fiz 0,47

Geo-human:
Słowacki [1D/a] geogr-ang-wos 1,73
Słowacki [1C/w] geogr-ang-wło 1,73
Traugutt [1a] geogr-ang-pol 1,53
Biegański [1d] geogr-wos-ang 0,70
Słowacki [1C/n] geogr-ang-niem 0,60
Słowacki [1D/n] geogr-ang-wos 0,47

and "all in one"
Norwid [1defg] 1,26

2012

Statystyki rekrutacji

do poszczególnych oddziałów w Traugucie

 

Klasa Liczba chętnych/miejsce z I wyboru
1A 0,6
1BC 0,72
1D 1,07
1Ei 1,53
Em 0,93
1F 1,17

 


Statystyki rekrutacji (liczba chętnych do wybranych szkół)

 

Szkoła Liczba chętnych/miejsce z I wyboru
Sienkiewicz 1,77
Kopernik 1,58
Słowacki 1,29
Mickiewicz 1,07
Biegański 1,01
Norwid 0,92
Traugutt 0,92
Żeromski 0,43
Dąbrowski 0,31
Samorządowe 0,20

 

 

 

W roku szkolnym 2011/2012 utworzyliśmy następujące kierunki kształcenia:

 

- klasa IA - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "humanistyczną")
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, historia, wos, j. obcy obowiązkowy.


- klasa IB - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "przyrodniczą")
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia.


- klasa IC - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "przyrodniczą")
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia.


- klasa ID - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "ekonomiczną")
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, geografia, wos.


- klasa IE - 30 miejsc (zwyczajowo przez uczniów II LO nazywana "informatyczno - politechniczną")

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa Ei - 15 miejsc - matematyka, fizyka, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
II grupa Ep - 15 miejsc - matematyka, fizyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru*


- klasa IF - 30 miejsc
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: j. angielski, historia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. angielski, historia, wos.

* w klasie Ib, Ic, Id, Ie i If drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski

 

Szczegółowe statystyki rekrutacji 2011

Porównanie I wyborów do liceów w latach 2009 - 2011

Porównanie I wyborów do poszczególnych oddziałów w latach 2010 - 2011

Statystyki rekrutacji 2011 w Traugucie

 

Klasa Liczba chętnych/miejsce z I wyboru
1A 1,33
1BC 1,43
1D 0,80
1Ei 1,40
1Ep 0,87
1F 0,73

 

Statystyki rekrutacji 2011 (liczba chętnych do wybranych szkół)

 

Szkoła Liczba chętnych/miejsce z I wyboru
Słowacki 1,33
Sienkiewicz 1,32
Norwid 1,22
Traugutt 1,14
Kopernik 1,09
Mickiewicz 1,00
Biegański 1,00

 

W roku szkolnym 2010/2011 utworzyliśmy następujące kierunki kształcenia:

-IA- humanistyczny - 32 miejsca, wych. p.prof. Wiesława Mecmajer
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: jęz. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, historia, wos, j. obcy obowiązkowy.


-IB- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. p.prof. Jarosław Skrzypczyk
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia.


-IC- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. p.prof. Agnieszka Adryjańska - Mroczek
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, biologia, fizyka i astronomia, chemia.


-ID- ekonomiczny - 32 miejsca, wych. p.prof. Michał Radwański
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, geografia, wos.


-IE- informatyczno - politechniczny - 32 miejsca (16 - grupa informatyczna, 16 - grupa politechniczna), wych. p.prof. Bartłomiej Bigdowski

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa - informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
II grupa - politechniczna - matematyka, fizyka
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru*


-IF- językowy - 32 miejsca (16 język angielski, 16 język niemiecki), wych. p.prof. Agata Koćwin-Szczepańska
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa: jęz. angielski, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. angielski, historia, WOS.
- nauczane języki: angielski i niemiecki;
II grupa: jęz. niemiecki, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j.polski, j. niemiecki, historia, WOS.
- nauczane języki: niemiecki i angielski;


* w klasie Ib, Ic, Id i Ie drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjskiSzczegółowe statystyki rekrutacji 2010

Liczba chętnych na miejsce z I wyboru

(analizie poddano licea o numerach od I do XIII, zestawienie zawiera szkoły, które uzyskały minimum 1,00 kandydata na miejsce z I wyboru)

Sienkiewicz 1,77
Kopernik 1,56
Traugutt 1,19
Mickiewicz 1,17
Słowacki 1,16
Norwid 1,03

Liczba chętnych ogółem do szkoły - liczba osób, które ubiegają się o przyjęcie do co najmniej jednej klasy w danej szkole

(analizie poddano licea o numerach od I do XIII, zestawienie zawiera szkoły, które uzyskały minimum 1,00 kandydata na miejsce)

Mickiewicz 5,24
Biegański 4,08
Słowacki 3,95
Kopernik 3,57
Żeromski 3,36
Sienkiewicz 3,29
Traugutt 2,71
Dąbrowski 2,31
Kochanowski 2,11
Norwid 1,87
--------- 1,62
Samorządowe 1,46

Liczba chętnych na 1 miejsce w Traugucie - I wybory

humanistyczna (IA) 1,4
przyrodnicza (IB) 1,4
przyrodnicza (IC) 0,7
ekonomiczna (ID) 1,1
informatyczna (IEi) 1,9
politechniczna (IEp) 1,5
językowa angielska (IFa) 1,4
językowa niemiecka (IFn) 0,4

Liczba chętnych na 1 miejsce w Traugucie - wszystkie wybory

humanistyczna (IA) 7,0
przyrodnicza (IB) 6,8
przyrodnicza (IC) 6,8
ekonomiczna (ID) 6,8
informatyczna (IEi) 13,1
politechniczna (IEp) 12,1
językowa angielska (IFa) 13,6
językowa niemiecka (IFn) 6,3

Liczba chętnych na miejsce z I wyboru w wybranych liceach

1. Słowacki (a) pol-hist-wos 2,6
2. Mickiewicz (a) pol-ang-hist-wos 2,6
3. Sienkiewicz (a) ang-hist 2,5
4. Sienkiewicz (c) mat-fiz 2,4
5. Kopernik (f) hist-wos-ang 2,2
6. Kopernik (a) biol-chem-fiz 2,0
7. Sienkiewicz (d-e) biol-chem 1,9
8. Kopernik (b) ang-hist-wok-pol 1,9
9. Traugutt (ei) mat-fiz-inf 1,9
10. Kopernik (d) mat-inf-fiz 1,8
11. Sienkiewicz (i) mat-geogr 1,8
12. Biegański (c) hist-geogr-wos 1,6
13. Kopernik (g) mat-geogr 1,5
14. Norwid (ab) biol-chem-fiz 1,5
15. Sienkiewicz (b-h) pol-hist 1,5
16. Traugutt (ep) mat-fiz 1,5
17. Traugutt (a) pol-hist-wos 1,4
18. Traugutt (b) biol-fiz-chem 1,4
19. Traugutt (fa) ang-pol-wos 1,4
20. Kopernik (e) pol-ang-franc-ros 1,3
21. Słowacki (b) pol-ang-biol 1,3
22. Sienkiewicz (f-g) mat-inf 1,2
23. Biegański (a) mat-inf 1,2
24. Biegański (e) biol-chem 1,2
25. Traugutt (d) mat-geogr-wos 1,1
26. Mickiewicz (e) pol-ang-hist-wok 1,1
27. Norwid (c) pol-hist-wok 1,1
28. Norwid (g) mat-fiz-inf 1,0
29. Słowacki (c) biol-chem-fiz 1,0
30. Mickiewicz (c) biol-chem-ang 1,0
31. Norwid (s) mat-biol 1,0
32. Kopernik (c) hist-wos-niem-pol 0,9
33. Biegański (d) hist-geogr-wos 0,9
34. Norwid (de) geogr-hist-wos 0,9
35. Kopernik (h) mat-geogr 0,8
36. Norwid (h) geogr-mat-wos 0,8
37. Mickiewicz (b) ang-geogr 0,8
38. Mickiewicz (f) mat-inf-obcy 0,8
39. Słowacki (d) ang-geogr 0,8
40. Norwid (i) ang-wos-mat 0,8
41. Norwid (f) mat-fiz-chem-inf 0,7
42. Traugutt (c) biol-fiz-chem 0,7
43. Biegański (f) pol-franc-wos 0,7
44. Mickiewicz (d) mat-geogr-ang 0,7
45. Słowacki ( e) mat-geogr 0,6
46. Słowacki (f) niem-hist-wos 0,6
47. Traugutt (fn) pol-wos-niem 0,4
48. Biegański (b) mat-inf 0,3
Liczba chętnych na miejsce (wszystkie wybory)

)
1. Mickiewicz (a) pol-ang-hist-wos 18,9
2. Mickiewicz (e) pol-ang-hist-wok 16,3
3. Słowacki (a) pol-hist-wos 14,7
4. Biegański (c) hist-geogr-wos 13,9
5. Traugutt (fa) ang-pol-wos 13,6
6. Mickiewicz (b) ang-geogr 13,4
7. Kopernik (f) hist-wos-ang 13,4
8. Traugutt (ei) mat-fiz-inf 13,1
9. Biegański (d) hist-geogr-wos 13,0
10. Sienkiewicz (i) mat-geogr 12,1
11. Traugutt (ep) mat-fiz 12,1
12. Kopernik (g) mat-geogr 12,0
13. Kopernik (b) ang-hist-wok-pol 12,0
14. Sienkiewicz (a) ang-hist 12,0
15. Sienkiewicz (c) mat-fiz 11,7
16. Mickiewicz (d) mat-geogr-ang 11,7
17. Biegański (a) mat-inf 10,7
18. Słowacki (b) pol-ang-biol 10,6
19. Kopernik (h) mat-geogr 10,4
20. Mickiewicz (c) biol-chem-ang 10,4
21. Kopernik (d) mat-inf-fiz 10,2
22. Biegański (b) mat-inf 10,2
23. Słowacki (d) ang-geogr 10,1
24. Biegański (e) biol-chem 10,0
25. Mickiewicz (f) mat-inf-obcy 9,8
26. Biegański (f) pol-franc-wos 9,4
27. Kopernik (a) biol-chem-fiz 9,2
28. Kopernik (e) pol-ang-franc-ros 9,1
29. Słowacki ( e) mat-geogr 8,8
30. Kopernik (c) hist-wos-niem-pol 8,8
31. Słowacki (c) biol-chem-fiz 8,5
32. Norwid (h) geogr-mat-wos 7,5
33. Sienkiewicz (b-h) pol-hist 7,4
34. Traugutt (a) pol-hist-wos 7,0
35. Traugutt (b) biol-fiz-chem 6,8
36. Norwid (c) pol-hist-wok 6,8
37. Traugutt (d) mat-geogr-wos 6,8
38. Traugutt (c) biol-fiz-chem 6,8
39. Norwid (g) mat-fiz-inf 6,5
40. Traugutt (fn) pol-wos-niem 6,3
41. Norwid (i) ang-wos-mat 6,3
42. Sienkiewicz (f-g) mat-inf 6,1
43. Słowacki (f) niem-hist-wos 6,1
44. Norwid (f) mat-fiz-chem-inf 5,9
45. Sienkiewicz (d-e) biol-chem 5,9
46. Norwid (ab) biol-chem-fiz 3,7
47. Norwid (de) geogr-hist-wos 3,7
48. Norwid (s) mat-biol 1,8

Rekrutacja 2009

Statystyki

Liczba chętnych na miejsce z I wyboru (pierwsza piątka)

 

Traugutt 1,8
Kopernik 1,5
Słowacki 1,5
Sienkiewicz 1,5
Mickiewicz 1,3


Najbardziej "oblegane" klasy w mieście
(liczba chętnych na miejsce z I wyboru)

3,5 Słowacki [1a] pol-hist-wos (ang*-wyb)
3,2 Mickiewicz [1a] pol-ang-hist-wos (ang-wyb)
2,8 Traugutt [1ei] mat-fiz-inf (ang*-wyb)
2,7 Kopernik [1f] hist-wos-ang (ang-franc)
2,6 Traugutt [1a] pol-hist-wos (ang*-franc*)
2,4 Traugutt [1fa] ang-pol-wos (ang-franc*)
2,0 Kopernik [1d] mat-inf-fiz (ang-niem*)
2,0 Traugutt [1d] mat-geogr-wos (ang*-wyb)

 

Liczba chętnych na 1 miejsce w Traugucie
(I wybory)

Klasa 2009r. 2008r,
humanistyczna (IA) 2,6 2,19*
przyrodnicza (IB) 1,6 1,16
przyrodnicza (IC) 0,8 1,06
ekonomiczna (ID) 2,0 1,56
informatyczna (IEi) 2,8 1,94
politechniczna (IEp) 1,5 0,81
językowa angielska (IFa) 2,4 1,38
językowa francuska (IFf) 0,8 0,63**


* suma chętnych z 2 klas humanistycznych IA (1,00) oraz IG (1,19)
** klasa językowa niemiecka
W roku szkolnym 2009/2010 utworzyliśmy następujące kierunki kształcenia:

-IA- humanistyczny - 32 miejsca, wych. mgr Ewa Ludwin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: jęz. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, wos, j. obcy obowiązkowy.
- siatka godzin

-IB- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. mgr Agnieszka Frej
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka i astronomia, chemia.
- siatka godzin

-IC- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. mgr Agnieszka Frukacz
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka i astronomia, chemia.
- siatka godzin

-ID- ekonomiczny - 32 miejsca, wych. mgr Izabella Zawisza
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, geografia, wos.
- siatka godzin

-IE- informatyczno - politechniczny - 32 miejsca (16 - grupa informatyczna, 16 - grupa politechniczna), wych. mgr Michał Nowak

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa - informatyczna - matematyka, fizyka, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
II grupa - politechniczna - matematyka, fizyka i astronomia
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru*
- siatka godzin

-IF- językowy - 32 miejsca (16 język angielski, 16 język francuski), wych. mgr Agnieszka Kołodziejek
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
I grupa: jęz. angielski, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j. angielski, historia, WOS.
- nauczane języki: angielski i francuski;
II grupa: jęz. francuski, jęz. polski, WOS
- przedmioty przeliczane na punkty: j. obcy, historia, WOS.
- nauczane języki: francuski i angielski;
- siatka godzin

Obligatoryjnie w każdej klasie na punkty przeliczana jest ocena z j. polskiego.

* w klasie Ib, Ic, Id i Ie drugi język do wyboru: język niemiecki, język francuski, język rosyjski

 

18.04.2009r. odbył się DZIEŃ OTWARTY
Zapraszamy do obejrzenia bogatej fotorelacji

Gościliśmy w:


Gimnazjum nr 15


Gimnazjum nr 1


Gimnazjum nr 5


Gimnazjum nr 11


Gimnazjum nr 18


Gimnazjum nr 2


Gimnazjum w Kłobucku


Gimnazjum nr 12

oraz w Gimnazjach w Blachowni i Wręczycy Wielkiej.

Odwiedzili nas:
Gimnazjum we Wrzosowej oraz Hucie StarejRekrutacja 2008/2009

W roku szkolnym 2008/2009 utworzyliśmy następujące
kierunki kształcenia:

-IA- humanistyczny - 32 miejsca, wych. mgr Barbara Budzowska
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: jęz. polski, historia, wos
- nauczane języki: angielski i francuski;
- przedmioty przeliczane na punkty: historia, wos, j. obcy obowiązkowy.

-IB- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. mgr Edyta Rećko
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka i astronomia, chemia.

-IC- przyrodniczy - 32 miejsca, wych. mgr Jacek Napieralski
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: biologia, fizyka i astronomia, chemia.

-ID- ekonomiczny - 32 miejsca, wych. mgr Ireneusz Stasiak
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, wos
- nauczane języki: angielski i drugi do wyboru*
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, geografia, wos.

-IE- informatyczno - politechniczny - 32 miejsca (16 - grupa informatyczna, 16 - grupa politechniczna), wych. mgr Andrzej Paciepnik
siatka godzin

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

I grupa - informatyczna - matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, informatyka

II grupa - politechniczna - matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- przedmioty przeliczane na punkty: matematyka, fizyka i astronomia, chemia
- nauczane języki w obu grupach: angielski i drugi do wyboru*

-IF- językowy - 32 miejsca (16 język angielski, 16 język niemiecki), wych. mgr Małgorzata Chmielewska
siatka godzin
- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 1
  • Wt
  • 8
  • Śr
  • 2
  • Czw
  • 18
  • Pt
  • 9