• Drodzy Absolwenci, w obecnej sytuacji, wobec niepewności co do rozwoju epidemii, mamy poważne obawy, czy Jubileusz w październiku 2020 będziemy mogli zorganizować w sposób godny stulecia naszej szkoły. Wobec tego podjęliśmy decyzję o przesunięciu obchodów o rok na dni od 8 do 9 października 2021 roku.

  Strona Jubileuszu

  Wydarzenie Facebook

  Komitet Organizacyjny

 • 5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół.

  Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

  Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole 5 lipca 2021 r. od godziny 12.00, oraz w każdym następnym dniu roboczym w godzinach od 9.00 - 15.00.

  Przy odbiorze dokumentu należy okazać się dokumentem tożsamości oraz posiadać maseczkę i własny długopis.

   

  Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie na egzamin maturalny do innej szkoły w woj. śląskim, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej.

  Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

  • część pisemna – 24 sierpnia 2021 r. (wtorek, godz. 09:00)

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 12 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE  PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

   

  Dyrekcja szkoły

Zebrania i konsultacje z rodzicami

WTORKOWE SPOTKANIA I ZEBRANIA  Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2020/2021

07.09.2020r.     - zebrania klasy I – godz. 17.00

08.09.2020r.     - zebrania klasy II – godz. 17.00

08.09.2020r.     - zebrania klasy III – godz. 18.30

03.11.2020r.   - konsultacje - godz. 17.30 – 18.30

01.12.2020r.   - konsultacje - godz. 17.30 – 18.30

12.01.2021r.    - konsultacje - godz. 17.30 – 18.30

16.02.2021r.    - zebrania z rodzicami - godz.17.00

08.04.2021r.    - konsultacje - godz. 17.30 – 18.30

01.06.2021r.   - konsultacje - godz. 17.30 – 18.30

 

I semestr trwa od 01.09.2020r. do 31.01.2021r.

II semestr trwa od 15.02.2021r. do 25.06.2021r.

 

Wolne dni od zajęć edukacyjnych:

04.05.2021 (wtorek)

05.05.2021r. (środa)

06.05.2021r. (czwartek)

07.05.2021r. (piątek)

12.05.2021r. (środa)

14.05.2021r. (piątek)

04.06.2021r. (piątek)                                 RAZEM 7 dni

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!