• Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do języka angielskiego do klasy pierwszej.

 • 1. Wyniki egzaminu maturalnego można będzie odbierać w szkole od dnia 3 lipca br. od godz. 1200.
  2. Odbioru świadectwa dokonuje absolwent szkoły lub rodzic (opiekun prawny) po okazaniu pisemnego upoważnienia. Zarówno absolwent jak i osoba upoważniona muszą posiadać dokument tożsamości.
  3. 3 lipca br. pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl, dane do logowania zostały przekazane w lutym br.).
  4. Egzamin maturalny w sierpniu 2018:

  Absolwent, który nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych, przystąpił do jednego dodatkowego i żaden z nich nie został mu anulowany, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

  Załącznik 7a_N (nowa formuła) i Załącznik 7b_S (stara formuła) (do pobrania załączniki w formacie Word ze strony www.oke.jaworzno.pl)

  Egzaminy zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

  1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

  2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ OPŁACIE.

Pojutrze imieniny obchodzi: prof. Ponchała Krzysztof

Zebrania i konsultacje z rodzicami

12.09.2017r.

- zebranie

- godz. 17.00

07.11.2017r.

- zebranie

- konsultacje

- godz. 17.00

- godz. 17.30-18.30

05.12.2017r.

- konsultacje

- godz. 17.30-18.30

09.01.2018r.

- konsultacje

- godz. 17.30-18.30

13.02.2018r.

- zebranie

- godz. 17.00

10.04.2018r.

- konsultacje

- godz. 17.30-18.30

05.06.2018r.

- konsultacje

- godz. 17.30-18.30

Przydział pracowni na zebrania z rodzicami

Klasa

Pracowania

Wychowawca

1A

13A

mgr Małgorzata Nowaczyk-Chmielewska

1B

1A

mgr Agnieszka Bednarek

1C

14A

mgr Ewa Ludwin

1D

1B

mgr Dariusz Borkowski

1E

2B

mgr Wiesława Mecmajer

1F

3B

mgr Agata Frej-Pastusińska

2A

13B

mgr Grzegorz Bojanek

2B

21C

mgr Agnieszka Adryjańska-Mroczek

2C

23C

mgr Jarosław Skrzypczyk

2D

2A

mgr Beata Puchalska

2E

3A

mgr Agnieszka Gospodarek

2F

22C

mgr Jacek Napieralski

3A

11A

mgr Izabella Zawisza-Blachnicka

3B

14C

mgr Katarzyna Dębowska

3C

24C

mgr Edyta Rećko

3D

3C

mgr Agnieszka Kołodziejek

3E

14B

mgr Janusz Poradomski

3F

11B

mgr Barbara Budzowska

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!