• Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Prosimy wstrzymać się z zakupem podręczników do języka angielskiego do klasy pierwszej.

 • 1. Wyniki egzaminu maturalnego można będzie odbierać w szkole od dnia 3 lipca br. od godz. 1200.
  2. Odbioru świadectwa dokonuje absolwent szkoły lub rodzic (opiekun prawny) po okazaniu pisemnego upoważnienia. Zarówno absolwent jak i osoba upoważniona muszą posiadać dokument tożsamości.
  3. 3 lipca br. pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl, dane do logowania zostały przekazane w lutym br.).
  4. Egzamin maturalny w sierpniu 2018:

  Absolwent, który nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych, przystąpił do jednego dodatkowego i żaden z nich nie został mu anulowany, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego.

  Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

  Załącznik 7a_N (nowa formuła) i Załącznik 7b_S (stara formuła) (do pobrania załączniki w formacie Word ze strony www.oke.jaworzno.pl)

  Egzaminy zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br.

  1. Część pisemna   -  21 sierpnia 2018 r.              (wtorek, godz. 9:00)

  2. Część ustna       -  21 - 22 sierpnia 2018 r.        (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

  Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE  PODLEGA  DODATKOWEJ OPŁACIE.

Rajd Traubeanów im. Braci Sosnowskich

Trasy rajdu 2015r:

- klasa IA  - trasa RT1 - Kusięta - Zielona Góra - Góry Towarze - Olsztyn (szlak czerwony),
przewodnicy: Michał Stępień, Bartosz Celej kl. IID, Jakub Pełka kl. IIC  trasa na Endomondo

- klasa IB - trasa RT2 - Korwinów – Olsztyn (szlak czarny, żółty), 
przewodnicy: Wiktor Grabowski kl. IIC, Miłosz Zużewicz kl. IIE trasa na Endomondo

- klasa IC - trasa RT6 - Biskupice – Sokole Góry - Olsztyn (szlaki: czarny, czerwony, czarny/zielony),

przewodnicy: Paulina Kijowska kl. IIE, Mateusz Strojek, Filip Grabowski kl. IIG Mapa, trasa na Endomondo

- klasa ID - trasa RT7 - Zrębice – Sokole Góry - Olsztyn (szlaki: niebieski, czarny/zielony), 
przewodnicy: Maria Magdalena Jeziorowska kl. IIA, Martyna Szymczyk kl. IID  Mapa, trasa na Endomondo

- klasa IE - trasa RT3 - Korwinów – Dolny Ostrówek - Skrajnica - Olsztyn (szlak czarny, niebieski, zielony, żółty), przewodnicy: Katarzyna Dojerska, Ewa Kleszczewska kl.IIA trasa na Endomondo

- klasa IF - trasa RT5 - Sokole Góry – Olsztyn (szlaki: żółty, czarny, czerwony, czarny/zielony), 
przewodnicy: Alicja Kwaśny, Jakub Grzybek, Mateusz Wtulich kl. IIE trasa na Endomondo

 

- (bez przydziału klasy) - trasa RT4 - Poraj – Olsztyn,

przewodnicy: ... trasa na Endomondo

- (bez przydziału klasy) - trasa RT8 - Korwinów Nr 3 Olsztyn,

przewodnicy: ... trasa na Endomondo

- (bez przydziału klasy) - trasa RT9 - Kręciwilk 1 - Olsztyn,

przewodnicy: ... trasa na Endomondo

- (bez przydziału klasy) - trasa RT10 - Kręciwilk 2 – Olsztyn,

przewodnicy: ... trasa na Endomondo

Historia Złazu Trauguciaków/Rajdu Traubeanów

Zarys historii szkoły

XXXIII Rajd Traubeanów - 26.09.2015r.
XXXII Rajd Traubeanów - 27.09.2014r.
XXXI Rajd Traubeanów - 28.09.2013r.
XXX Rajd Traubeanów - 06.10.2012r.
XXIX Rajd Traubeanów - 01.10.2011.
XXVIII Rajd Traubeanów - 02.10.2010r.
XXVII Rajd Traubeanów - 26.09.2009r.
XXVI Rajd Traubeanów - 27.09.2008r.

Część I Część II Część III Część IV
XXV Rajd Traubeanów - 29.09.2007r.
XXIV Rajd Traubeanów - 30.09.2006r.
XXIII Rajd Traubeanów - 1.10.2005r.
XXII Rajd Traubeanów - 9.10.2004r.
XXI Rajd Traubeanów - 26.9.2003r.

Zaloguj się

Numerki

DNI WOLNE!