17.10.2014 18:23

Troszkę wiedzy prawniczej

Uczniowie klas pierwszych wzięli dzisiaj udział w warsztatach „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu” zorganizowanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, współfinansowane ze środków Funduszy Norweskich oraz środków krajowych. Miały one na celu przekazanie nam, uczniom, praktycznej wiedzy z zakresu organizacji i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Składały się z dwóch części. Podczas pierwszej  prowadząca zajęcia – p.  Marta Poszewiecka, która jest aplikantem radcowskim, poprowadziła wykład na temat przestępstw, do których może dojść w szkole. Rozwiązywaliśmy także dwie ankiety. Druga część polegała na symulacji rozprawy sądowej. W tym czasie mieliśmy okazję stać się na chwilę sędzią, prokuratorem, adwokatem czy też inną stroną procesową. Warsztaty te wybiegały poza podstawę programową, więc gdyby nie zostały zorganizowane, wielu z nas nigdy nie dowiedziałoby się o tych zagadnieniach.

newsa przygotował Wiktor Wróbel kl. Ie

Materiały z warsztatów dostępne są tutaj.

Marek Podgórski

17.10.2014 11:07

Uczniowie "ocenili" nauczycieli

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej obfitował w wiele atrakcji. Jedną z nich był konkurs zorganizowany przez klasę 2f. Wszyscy nauczyciele rywalizowali w 10 kategoriach. Uczniowie wybrali p. profesor Mecmajer jako "Rybę piłę". Po piętach deptali jej p. profesor Puchalska i p. profesor Skrzypczyk. W kategorii "Cicha woda" zwyciężył p. profesor Biłos, zaraz za nim uplasowali się p. prof. Skrzypczyk i p. prof. Gołębiewska. W wyjątkowo pozytywnej w tym wypadku kategorii "Gumowe ucho" pierwsze miejsce zajęła p. profesor Mroczek, drugie miejsce p. profesor Radwański, miejsce trzecie p. profesor Frukacz. Szkolnym "Strażnikiem Teksasu" został p. profesor Borkowski. Pan profesor Ponchała i p. profesor Rećko rywalizowali z profesorem. "Insta-teacherem" został niezrównany p. profesor Bojanek. Niewiele mniej głosów uzyskali p. prof. Podgórski i p. prof. Nowak. Najlepszym przyjacielem na zawsze został wychowawca klasy 2f p. profesor Bigdowski. Pani profesor Mroczek wraz z p. profesorem Nowakiem zawzięcie z nim konkurowali. Tytuł "Sokolego oka" uzyskała p. prof. Rećko. Jej następcami zostali p. prof. Skrzypczyk i p. prof. Mecmajer. W kategorii "Telefon zaufania" p. profesor Nowak pokonał p. prof. Mroczek i p. profesora Podgórskiego. "Afrodytą" została p. prof. Mroczek po długich zmaganiach z p. prof. Poradomskim i p. prof. Biłosem. "Wujkiem Google" został p. prof. Skrzypczyk. Istniała również damska wersja tej kategorii. "Ciocia Wikipedia" to p. prof. Mecmajer i p. prof. Puchalska.
Wygranym serdecznie gratulujemy a innych nauczycieli prosimy o cierpliwość. Niewykluczone, że przyszły rok przyniesie im jakieś wygrane.

newsa przygotowała Katarzyna Kupich kl. 2F

II LO

16.10.2014 20:40

Zebranie SU z Samorządami Klasowymi

Dnia 20 października na 5 godzinie lekcyjnej odbędzie się zebranie Samorządów Klasowych z Samorządem Uczniowskim. Zebranie odbędzie się w świetlicy. Prosimy o stawienie się jednej osoby - przewodniczącego - każdej z klas. Wymagana jest werbalna zgoda nauczyciela, z którym ma się wtedy lekcję. Prosimy o poinformowanie nauczycieli o nieobecności z powodu zebrania z odpowiednim wyprzedzeniem.
Jeśli nauczyciel wymaga pisemnego zwolnienia (zakładając, że nauczyciel akceptuje nieobecność ucznia na lekcji) należy zgłosić się do Kewina Gałuszki z SU.

Kewin Gałuszka

16.10.2014 12:12

Młodzi patrzą na trzeźwo

Według danych Komendy Głównej Policji, analizując statystyki wypadków drogowych, szczególną uwagę należy zwrócić na tzw. „młodych kierowców” w wieku 18-24 lata. Powodują oni dużą  liczbę wypadków. W 2013 r. byli sprawcami 6.233 z nich (21,2% wypadków powstałych z winy kierujących), zginęły w nich 584 osoby, a 8.430 zostało rannych. Przyczyną 42,5% wypadków, które spowodowały te osoby „było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu”, a o ich ciężkości świadczy 62% zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami oraz duża skłonność do brawury i ryzyka. W grę wchodzi często stosowanie używek, jak alkohol czy narkotyki i jazda autem pod ich wpływem. Chcemy przestrzec młodych ludzi, którzy niebawem sami będą kierowcami, przed nieodpowiedzialnym kierowaniem pojazdu. Projekt jest inicjatywą naszej Fundacji (realizator projektu), która od wielu lat pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych. Inicjatywę tę podjęła firma Statoil Fuel and Research Polska Sp. z o. o. (wyłączny sponsor projektu), której odpowiedzialność społeczna wyraża się we wspieraniu wielu działań profilaktycznych, mających na celu m.in. redukcję wypadków na drogach.
Projekt trwa do maja 2015 roku.
W ramach projektu zorganizowaliśmy także konkurs skierowany do uczniów wszystkich szkół średnich w Polsce (także z tych placówek, w których nie będą realizowane zajęcia).
W konkursie może wziąć udział każdy, kto jest w wieku 15-18 lat i ma na to zgodę opiekunów prawnych (w przypadku braku pełnoletności).
Celem jest stworzenie na portalu Facebook profilu bądź wykorzystanie swojego profilu i zamieszczenie na nim plakatu promującego projekt. Do końca lutego 2015 r. pod zamieszonym postem z plakatem należy zbierać "polubienia" ("lajki"). Konkurs wygrają te osoby, które zgromadzą najwięcej "polubień".
Można wygrać bardzo atrakcyjne nagrody finansowe:
3 x 1500 zł
2 x 1000 zł
1 x 500 zł

Więcej informacji nt projektu i konkursu: http://fundacjazielonylisc.org/statoil

Marek Podgórski

15.10.2014 09:58

Sudoku w Traugucie

Marek Podgórski

15.10.2014 09:46

Nowa matura

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej została utworzona podstrona, na której można znaleźć informacje na temat nowego egzaminu maturalnego. Link dostępny jest na traugutt.net w dziale „Matura/Matura 2015”.

Uczniowie przygotowując się do matury mogą korzystać z:
- informatorów o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 z poszczególnych przedmiotów (informatory zawierają opisy egzaminu oraz przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami)
- przykładowych zestawów zadań z poszczególnych przedmiotów (w przypadku  języków obcych – również nagrania); zestawy zawierają przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz omówieniem. Dostępne są zestawy standardowe oraz dostosowane dla zdających z niepełnosprawnościami
- przykładowych zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami
- przykładowych arkuszy egzaminacyjnych z języka polskiego na poziomie podstawowym

Jeszcze w tym roku CKE udostępni:

do końca października 2014 r.
- zbiór 50 przykładowych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem dla ucznia i dla nauczyciela (opublikowane zostanie również przykładowe nagranie egzaminu ustnego z języka polskiego z komentarzem)
- film ilustrujący sposób przeprowadzenia części ustnej egzaminu z języka polskiego z  wykorzystaniem komputera
od 15 do 18 grudnia 2014 r. – przykładowe arkusze egzaminacyjne z wszystkich przedmiotów.

Marek Podgórski

15.10.2014 09:42

VII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

Charaktery już po raz siódmy zapraszają wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Jak co roku honorowy patronat nad turniejem objęła Minister Edukacji Narodowej. Uczestnictwo w turniejowej rywalizacji jest  doskonałą okazją do rozwinięcia swych zainteresowań i poszerzenia wiedzy psychologicznej, która z  pewnością przyda się nie tylko uczniom, którzy swe dalsze plany wiążą z tą dyscypliną nauki.

Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

15.10.2014 08:04

I Turniej XXIII edycji Grand Prix Szachy

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXIII EDYCJI TURNIEJÓW „GRAND PRIX” O INDYWIDUALNE MISTRZOSTWO CZĘSTOCHOWY W SZACHACH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH i PONADGIMNAZJALNYCH , O INDYWIDUALNE AKADEMICKIE MISTRZOSTWO CZĘSTOCHOWY W SZACHACH O INDYWIDUALNE OTWARTE MISTRZOSTWO CZĘSTOCHOWY W SZACHACH

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „HETMAN” Częstochowa przy współpracy Szkolnego oraz Związku Sportowego w Częstochowie,
I Turniej „Grand Prix” odbędzie się 24 października 2014 r.
I Turniej Otwarty „Grand Prix” odbędzie się 25 października 2014 r.
Regulamin rozgrywek dostępny jest na stronie internetowej www.hetman.czest.pl

Zgłoszenia do nauczycieli w-f.

Marek Podgórski

09.10.2014 17:59

Trzynastego w poniedziałek...

... idziemy normalnie do szkoły. Lekcje trwają 45 minut i dobywają się zgodnie z planem.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy we wtorek.

Plan obchodów:

9.45 – spotkanie przedstawicieli klas wyznaczonych przez wychowawców w klasach, sprawdzenie obecności

10-11.30 – uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Marek Podgórski

09.10.2014 10:13

Konkursy fotograficzne

Mini-Konkurs Fotograficzny skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski!
Temat: SPORT
Nagroda: BON o wartości 250 zł do wykorzystania w sklepie naszego Partnera JAKO Sport
Kryterium: kreatywność

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mail: foton@lo3.wroc.pl
Na Wasze prace czekamy do 31 października 2014. Nazwisko zwycięzcy ogłosimy w połowie listopada na stronie internetowej i na naszym profilu na facebooku.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię. Nie zapomnijcie podać swojego imienia, nazwiska, szkoły, miasta i zgody na przetwarzanie danych osobowych (np.: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z konkursem"). Strona organizatorów dostępna jest tutaj.

 

„ Śladem projektów unijnych”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Województwa Śląskiego.
Osoby, które zakwalifikują się do konkursu będą uczestniczyć w darmowych warsztatach teoretycznych i plenerowych.
W kolejnym etapie pojadą na wycieczki, śladem najbardziej okazałych realizacji unijnych na Śląsku.
Więcej info znajduje się TUTAJ.

Marek Podgórski

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 4
  • Wt
  • 30
  • Śr
  • 22
  • Czw
  • 34
  • Pt
  • 16

Nadchodzące osiemnastki:

 • Jan Kempski
 • (3a)
 • 22.10.2014
 • Wojciech Lisicki
 • (3a)
 • 02.11.2014
 • Magdalena Sitkiewicz
 • (3a)
 • 12.11.2014
 • Dominika Papaj
 • (3d)
 • 12.11.2014
 • Karolina Jałowiecka
 • (3e)
 • 19.11.2014