• Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.

 • Do dnia 7 lutego uczeń składa ostateczną deklarację dotyczącą przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym.

  Niezłożenie ostatecznej deklaracji jest jednoznaczne z tym, że wstępna deklaracja staje się ostateczną.

  W/w termin dotyczy również absolwentów pragnących poprawić wynik egzaminu zdawanego w latach ubiegłych (w celu złożenia deklaracji proszę kontaktować się z p.dyr. Dorotą Malicką).

  Harmonogram wg którego p. dyrektor Malicka będzie odwiedzała klasy maturalne i zbierała deklaracje:

  26.01.2015r. - 2 godz. kl. IIIC
  26.01.2015r. - 3 godz. kl. IIID
  27.01.2015r. - 4 godz. kl. IIIF
  27.01.2015r. - 6 godz. kl. IIIB
  28.01.2015r. - 5 godz. kl. IIIE
  29.01.2015r. - 4 godz. kl. IIIA

 • Stowarzyszenie „ Traugutt dla Przyszłości” zostało zainicjowane przez nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie.

  Cel, który nam przyświeca jest prosty: podejmowane przez nas działania mają promować talenty uczniów naszej szkoły; wspierać młodzież uzdolnioną , ale pozostającą w trudnej sytuacji materialnej , zmierzać do systematycznej modernizacji szkolnych pracowni oraz integrować II LO ze społecznością lokalną.

  OD DNIA 29 CZERWCA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE TRAUGUTT DLA PRZYSZŁOŚCI (Numer KRS: 290637) JEST ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

  1% podatku przeznaczamy na pomoc stypendialną dla uczniów uzdolnionych, lecz pozostających w trudnej sytuacji materialnej!!!!!!!!!!!

  Niestety, kwota pozyskiwana przez nas z tytułu odpisu 1% podatku , z roku na rok jest coraz mniejsza. Każdego roku mniejsza grupa uczniów może korzystać z finansowego wsparcia.

  Jeśli masz SERCE DLA „ TRAUGUTTA”, przekaż 1% podatku na ten szczytny cel!!!

  NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 51 1050 1142 1000 0023 2886 7342

23.01.2015 09:52

Zmiany w statucie szkoły

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21.01.2015r. dokonano zmian w statucie szkoły:

w § 22 zmienioino:

2.1  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej (z wyjątkiem prac określonych w punkcie 1.4, 1.5, 1.6 oraz wypracowań  z języka polskiego) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ma tylko jedną taką możliwość.

2.2  Ocena otrzymana za poprawę pracy klasowej jest wpisywana jako kolejna do dziennika.

Dodano:

30. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

22.01.2015 12:11

Podsumowanie I semestru

Prymusi (uczniowie z samymi ocenami bardzo dobrymi i celującymi)

5,38       Nycz Aleksandra kl. IIIE

5,33       Wrona Wiktoria kl. IIC

5,22       Koperska Małgorzata kl. IIIA

5,12       Wtulich Mateusz kl. IE

5,12       Stefańczyk Michał kl. IIIA

5,11       Szymczyk Edyta kl. IIIE

5,10       Michalska Kamila kl. IIF

5,10       Gronkiewicz Bartosz kl. IIIB

5,10       Dyner Agnieszka kl. IIIC

5,06       Surygała Klaudia kl. IG

5,00       Pompa Karina kl. IIE

5,00       Boral Izabela kl. IIIA

Średnia 5,0 i więcej

5,07       Zdon Wiktoria kl. IF

5,06       Nagi Anna kl. IF

5,00       Kubajak Joanna kl. IIIC

5,00       Olesik Michael kl. IIIC

5,00       Kaczmarska Aleksandra kl. IIID

5,00       Domańska Julia kl. IIC

5,00       Słabosz Max kl. IIC

5,00       Gorol Paulina kl. IE

5,00       Margas Mikołaj kl. IF

Najwięcej prymusów:

IIIA – 3 osoby

IIIE – 2 osoby

Najwięcej osób ze średnią 4,75 i większą

IIIB i IF – po 8 osób

IG – 7 osób

IE, IIE, IIID – po 5 osób.

Marek Podgórski

19.01.2015 10:32

Tragiczna wiadomość

Z głębokim smutkiem zawiadamiany, że w dniu 17.01.2015r. w godzinach wieczornych zginęły tragiczną śmiercią dwie emerytowane nauczycielki języka polskiego II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie:

śp. Leokadia Kołodziejczyk oraz śp. Jadwiga Wrzaszczyk.

Z ich odejściem społeczność „Traugutta” poniosła niepowetowaną stratę.

II LO

16.01.2015 11:47

Nowe łącze – najwyższa prędkość wśród częstochowskich liceów

Z dniem dzisiejszym zakończyły się kłopoty z łączem internetowym. Od 2006 roku łączyliśmy się drogą radiową z  anteną umieszczoną na dachu DS Herkules. Wszyscy Ci, którzy korzystają z „radiówek” wiedzą, że na szybkość i stabilność łącza wpływ ma wiele czynników, choćby pogoda czy liczba anten w najbliższej okolicy. Dokładnie z takimi trudnościami borykało się również nasze licealne łącze – szczególnie „dokuczała nam” nadmierna ilość anten w najbliższej okolicy. Tych problemów z dniem dzisiejszym mieć już nie będziemy. Szkoła została podłączoną do światłowodu Politechniki Częstochowskiej, dzięki czemu mamy „kosmiczną” prędkość łącza.

Po próbach przeprowadzonych na stacjonarnym komputerze z wykorzystaniem „speedtestu” osiągnęliśmy 89.47 Mbps (pobieranie) i 85.93 Mbps (wysyłanie danych). Teraz już ograniczają nas tylko karty sieciowe w komputerach, których maksymalna prędkość wynosi 100 Mbps.

Wraz ze zmianą rodzaju połączenia, zostały zwiększone limity prędkości szkolnej sieci WiFi dostępnej dla uczniów do 2 Mbps (down) i 0,5 Mbps (up).

Marek Podgórski

16.01.2015 11:03

Ocenianie zachowania

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oceniania zachowania przypominamy, że w statucie szkoły znajdują się następujące zapisy:

§ 17

(…)

5.      Ocena zachowania zostaje obniżona za:

5.1.   Nieusprawiedliwioną nieobecność

5.1.1. O 1 stopień za 5-14 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią lub naganną)

5.1.2.   O 2 stopnie za 15-24 godzin (uczeń może otrzymać ocenę:  dobrą, poprawną, nieodpowiednią lub naganną)

5.1.3.   O 3 stopnie za 25-34 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: poprawną, nieodpowiednią lub naganną)

5.1.4.   O 4 stopnie za 35 -44 godzin (uczeń może otrzymać ocenę: nieodpowiednią lub naganną)

5.1.5.   O 5 stopni za więcej niż 44 godziny (uczeń otrzymuje ocenę naganną)

5.2.      Łamanie regulaminu pracowni i/lub szkoły.

5.3.      Spóźnienia

5.3.1.   Trzy spóźnienia są równoznaczne jednej godzinie nieusprawiedliwionej.

§ 57

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek:

(…)

8. Usprawiedliwić nieobecność na zajęciach lekcyjnych w ciągu tygodnia po powrocie do szkoły. Usprawiedliwienie musi znajdować się w zeszycie usprawiedliwień.

Marek Podgórski

16.01.2015 08:26

Kangur 2015

Informujemy, że w czwartek 19 marca 2015 roku o godz. 9:00 odbędzie się XXIV edycja Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "KANGUR EUROPEJSKI". Konkursy zgodnie z regulaminem we wszystkich krajach startujących są niedochodowe i samofinansujące, stąd konieczność jednorazowej wpłaty 8 zł od uczestnika. Zgłoszenia od klasy do 28 stycznia 2015r. przyjmuje p.prof. Michał Radwański (sala 3B).

newsa przygotował: p.prof. Michał Radwański

Marek Podgórski

15.01.2015 11:38

Informacja o osiemnastych urodzinach na traugutt.net

Przypominam, a kto nie wie – informuję, że aby na stronie pojawiła się informacja o osiemnastych urodzinach ucznia, należy założyć konto na traugutt.net, dobrowolnie podając podczas rejestracji datę urodzin. Wówczas (po akceptacji przeze mnie konta użytkownika) tuż przed wkroczeniem w pełnoletność na stronie pojawi się Wasze imię i nazwisko.

Marek Podgórski

15.01.2015 08:34

Noworoczne kolędowanie

4 stycznia 2015 roku w sali teatralnej IV Lo im. H. Sienkiewicza odbył się  koncert noworoczny dla emerytowanych nauczycieli częstochowskich szkól. W części artystycznej zaprezentowały się trzy najstarsze szkoły średnie w Częstochowie : LO im. J. Słowackiego, LO im. H. Sienkiewicza i LO im. R. Traugutta.Zdjęcia wykonała Karolina Waszkiewicz z LO im. H. Sienkiewicza.

prof. Cieślak Aleksander

14.01.2015 19:22

Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

W środę 14 stycznia ruszył pierwszy etap III Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania organizowanej przez Politechnikę Częstochowską. Zgłosiło się do niego 2700 uczniów z całej Polski.

(...) Olimpiadę dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych po raz trzeci organizuje Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
Częstochowska reprezentacja liczy niemal 350 osób. Tym razem najliczniejszą ekipę, bo ponad 80 osób, ma LO im. Traugutta. Wszyscy uczniowie zmierzą się z tematem "Ludzie w organizacji".

Więcej o olimpiadzie na stronie: www.olimpiada.zim.pcz.pl.

źródło: czestochowa.gazeta.pl

Poniżej relacja z TvOrion

Polecamy 26 i 33 sec filmu :)

Marek Podgórski

14.01.2015 08:43

High School Business Challenge

Zapraszamy do udziału w unikalnym przedsięwzięciu, w którym stawia się na kreatywność, innowacyjność i umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce.

High School Business Challenge to inspirująca i ciekawa formuła konkursu, która kształtuje zdolność do pracy w grupie i pod presją czasu. HSBC polega na grupowym rozwiązywaniu realnych problemów natury ekonomicznej. Konkurs odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym.

Uczestnicy biorą udział w konkursie w zespołach liczących od 3 do 5 członków. Chętnych prosimy o zgłoszenie się do pani prof. Zawiszy w terminie do 18 stycznia, a po szczegóły odsyłamy na stronę http://www.businesschallenge.info/

Jakub Grzybek Ie

Marek Podgórski

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 21
  • Wt
  • 19
  • Śr
  • 14
  • Czw
  • 31
  • Pt
  • 28

Nadchodzące osiemnastki:

 • Karolina Kamińska
 • (2b)
 • 31.01.2015
 • Martyna Szurgot
 • (2f)
 • 08.02.2015
 • Alicja Krysiak
 • (2c)
 • 06.03.2015
 • Dawid Gołda
 • (2c)
 • 06.03.2015
 • Karolina Drzazga
 • (2c)
 • 07.03.2015