02.09.2014 21:01

Ruszamy na trasy 32. raz

Zebranie kandydatów na przewodników odbędzie się w piątek, 5 września o godzinie 10.40 w sali 14C

Na fb powstała grupa dla uczniów klas drugich II LO im. R.Traugutta w Częstochowie, którzy chcą zostać przewodnikami na kolejnym rajdzie. Zainteresowanych zapraszamy do przyłączenia się.

Marek Podgórski

01.09.2014 13:03

Stypendia socjalne

Sekcja Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia w załączeniu przesyła pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie dotyczące trybu składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2014/2015, a także:
druk wniosku, pouczenie do wniosku, oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń, oświadczenie klienta do wniosku na stypendium szkolne, druk zaświadczenia o dochodach, oświadczenie o osiągniętym dodatkowym dochodzie, oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, druk prośby o przesyłanie wiadomości tekstowej (sms), wykaz wydatków zgodny z celami edukacyjnymi do stypendium szkolnego, wykaz punktów handlowych.

Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielają pracownicy Sekcji Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia, Al. Niepodległości 20/22, IV piętro, pokój nr 18: tel. (34) 363-02-09,

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30 – 15:30

wtorek w godz. 7:30 – 16:00

piątek w godz. 7:30 – 15:00

email: stypendia@mops.czestochowa.um.gov.pl

Marek Podgórski

01.09.2014 12:24

Wyprawka szkolna 2014 - druki wniosków

W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów

• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Harmonogram - WYPRAWKA SZKOLNA 2014
1.09.2014r. - 19.09.2014r. przyjmowanie wniosków na wyprawkę szkolną
19.09.2014r. - 25.09.2014r. przyjmowanie faktur i rachunków do wyprawki szkolnej
26.09.2014r. ostateczny termin dostarczania list uczniów (w wersji papierowej i elektronicznej), których rodzice złożyli wniosek o wyprawkę szkolną
03.10.2014r. informacja o przewidywanej kwocie ogółem przeznaczonej na wyprawkę szkolną (wersja papierowa)

Projekt rozporządzenia.

Termin składnia wniosków w szkole upływa w czwartek 18 września

Marek Podgórski

01.09.2014 10:47

Giełda używanych podręczników

Osoby, które są zainteresowane odsprzedażą używanych podręczników,  mogą to uczynić za pośrednictwem tablicy ogłoszeń, która znajduje się w holu głównym szkoły.
Oferty prosimy zamieszczać na specjalnie przygotowanych karteczkach, które można otrzymać w bibliotece lub pobrać tutaj.
Uprasza się o nie zmienianie ich wielkości oraz o nie zamieszczanie ofert na jakichkolwiek innych kartkach.

Marek Podgórski

27.08.2014 11:08

Witaj szkoło :)

Uroczystość rozpoczęcie roku szkolnego:
klasy II i III – godz. 9.00
klasy I – godz. 10.00
Obowiązują stroje galowe.

Marek Podgórski

23.08.2014 22:07

Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego i matematyki.

Częstochowskie Stowarzyszenie Po Prostu wraz z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Osobistego zorganizują od września darmowe zajęcia z języka angielskiego i matematyki.

Dzięki takim zajęciom klasówki z tych przedmiotów nie będą już sennym koszmarem częstochowskich uczniów. Projekt skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania rozpoczną się we wrześniu. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie fundacji przy ul. Spadek 9. Zapisy już trwają. Zgłaszać należy się mailowo na adres - poprostu.czestochowa@gmail.com.

źródło: Gazeta Wyborcza

Marek Podgórski

04.07.2014 09:42

Wakacje na sportowo z Endomondo

Początek wakacji  to dobry czas na inaugurację kolejnych sportowych zmagań, kierowanych do biegaczy i rowerzystów – uczniów, absolwentów oraz nauczycieli II LO. Rywalizacja, którą traktujemy przede wszystkim jako dobrą zabawę potrwa do 31.08.2014r. do godz. 20:00. Serdecznie zapraszamy do aktywności.

Marek Podgórski

04.07.2014 09:28

Rekrutacji ciąg dalszy

Statystyki naboru 2014

Zebranie z rodzicami uczniów klas I odbędzie się
w środę 9 lipca o godz. 17.00

Marek Podgórski

04.07.2014 08:41

Traugutt Game Arena - Podsumowanie

W ostatnim tygodniu roku szkolnego w murach II LO odbyła się I edycja turnieju w grze League of Legends o nazwie Traugutt Game Arena. Jako organizatorzy, zostaliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni dużym zainteresowaniem ze strony nie tylko uczniów Traugutta -  w turnieju wzięły udział również drużyny mieszane, składające się z uczniów innych ogólniaków, szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów. Łącznie było to aż 16, składających się z 5 członków, drużyn, które rywalizowały o cenne nagrody. Czytaj więcej >>

Piotr Szyma

26.06.2014 17:07

Gimnazjaliści wybrali

Dobiegł końca I etap rekrutacji. Oto obszerne statystyki.

Liczba chętnych na miejsce z I wyboru do poszczególnych klas w częstochowskich liceach:

Czytaj więcej >>

Marek Podgórski

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • -
  • Wt
  • -
  • Śr
  • -
  • Czw
  • -
  • Pt
  • -

Nadchodzące osiemnastki:

 • Ada Gworys
 • (3f)
 • 04.09.2014
 • Bartosz Gronkiewicz
 • (3b)
 • 04.09.2014
 • Marta Ziembińska
 • (3e)
 • 07.09.2014
 • Mateusz Flacha
 • (3c)
 • 18.09.2014
 • Maria Lompe
 • (3a)
 • 20.09.2014