• Termin składnia wniosków w szkole upływa w czwartek 18 września

  W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

  Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów

  • słabowidzących, 
  • niesłyszących, 
  • słabosłyszących, 
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, 

  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

  W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

  Harmonogram - WYPRAWKA SZKOLNA 2014
  1.09.2014r. - 19.09.2014r. przyjmowanie wniosków na wyprawkę szkolną
  19.09.2014r. - 25.09.2014r. przyjmowanie faktur i rachunków do wyprawki szkolnej
  26.09.2014r. ostateczny termin dostarczania list uczniów (w wersji papierowej i elektronicznej), których rodzice złożyli wniosek o wyprawkę szkolną
  03.10.2014r. informacja o przewidywanej kwocie ogółem przeznaczonej na wyprawkę szkolną (wersja papierowa)

  Projekt rozporządzenia.

17.09.2014 18:12

Za mundurem panny sznurem

Pobudka o 5.45. „Ścielenie na wietrzenie”. Poranna zaprawa –biegiem 3 km. 5 minut na prysznic, „ścielenie na dzień”, zupa mleczna, chleb z szynką na śniadanie.  Tak zaczyna się dzień studentów WAT w Warszawie, w gronie których jest nasz absolwent – Marek Dors. Na 4 godzinie lekcyjnej zainteresowani uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniu z Trauguciakiem, który z niemałym zaangażowaniem opowiadał o doświadczeniach związanych z pobytem w stolicy. W szczegółach przedstawił proces rekrutacji oraz podzielił się informacjami o przebiegu nauki na I roku.  
Czy kolejni uczniowie II LO pójdą w jego ślady? – zobaczymy za rok.
Markowi serdecznie dziękujemy za poświęcony nam czas.

Marek Podgórski

16.09.2014 18:26

Zebranie SU z Samorządami Klasowymi

Dnia 23 września na 3 godzinie lekcyjnej odbędzie się zebranie Samorządów Klasowych z Samorządem Uczniowskim. Zebranie będzie miało miejsce na świetlicy. Prosimy o stawienie się JEDNEJ osoby - przewodniczącego - z każdej z klas. Wymagana jest werbalna zgoda nauczyciela, z którym ma się w tym czasie lekcje. Prosimy o informowanie nauczycieli o zaplanowanej nieobecności na lekcji z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku wymagania przez nauczyciela prowadzącego daną lekcję przygotowania pisemnego zwolnienia (zakładając, że nauczyciel akceptuje nieboecność ucznia na lekcji), należy zgłosić się do Piotra Szymy z SU. Za uczniów biorących udział w spotkaniu odpowiedzialność bierze Opiekun SU - prof. Grzegorz Bojanek.

Piotr Szyma

16.09.2014 11:00

SPOTKANIE DYSKUSYJNEGO KLUBU KSIĄŻKI

Zapraszamy uczestników DKK oraz zainteresowanych uczniów na spotkanie organizacyjne w nowym roku szkolnym. Spotkamy się w środę, 17.09. na dużej przerwie w bibliotece. Zachęcamy do udziału w klubie uczniów klas pierwszych. Kolejny rok spotkań DKK zapowiada się bardzo ciekawie!

biblioteka

16.09.2014 10:07

Zostań studentem AGH bez udziału w procesie rekrutacyjnym

Chcesz studiować na prestiżowej uczelni, jaką jest AGH? Chcesz studiować swój wymarzony kierunek a obawiasz się tegorocznej matury?
Zdobądź indeks AGH bez udziału w procesie rekrutacyjnym!
Jednemu absolwentowi naszej szkoły już się udało, dlaczego masz nie spróbować i Ty?
Wystarczy spróbować swoich sił w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH.

Wybierz przedmiot lub przedmioty, w których czujesz się silny. Do wyboru masz: matematykę, fizykę, chemię i geografię z elementami geologii. Rozwiąż zadania podane na stronie internetowej: http://www.diament.agh.edu.pl i prześlij je wraz z formularzem rejestracyjnym do siedziby AGH. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 października 2014. Jeżeli z rozwiązanych zadań uzyskasz wynik przynajmniej 70%, zostaniesz zaproszony na drugi etap konkursu do siedziby AGH do Krakowa.

Prace (wraz z formularzem zgłoszenia) można wysyłać indywidualnie na podany na stronie www adres lub przynosić do doradcy zawodowego ( po zebraniu większej liczby prac wyślę je do AGH).

Życzymy powodzenia!

prof. Rogala-Konatowska Malwina

16.09.2014 08:59

Kursy przygotowawcze do matury

Jak co roku Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza chętnych do zapisu na kursy przygotowawcze do naboru na studia medyczne. 
Atuty kursu:

 • wykładowcy to kadra naukowa UJ z tytułami doktorskimi,
 • program zajęć  to biologia i chemia ma poziomie rozszerzonym oraz matematyka na wybranym przez ucznia poziomie
 • program obejmuje kompletny zakres materiału do matury
 • termin zajęć to soboty, począwszy od  18 października do 25 kwietnia 2015

Zapisów na kurs można dokonywać poprzez stronę internetową: www.medicus.edu.pl oraz pod numerem telefonu: 501 38 39 55 (termin zapisów upływa 17 października 2014)

PROGRAM ZAJĘĆ JEST ZGODNY Z NOWYMI WYMAGANIAMI MATURALNYMI STAWIANYMI NA ROK 2015!!

prof. Rogala-Konatowska Malwina

16.09.2014 08:08

Pasja życia

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży od 15 do 20 roku życia z terenów całej Polski.

Wyboru zwycięskich prac dokona Jury w składzie: LIDIA POPIEL (fotograf, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej, redaktor naczelna magazynu finelife.pl), KRZYSZTOF CANDROWICZ (dyrektor Łódź Art Center - Międzynarodowego Centrum Sztuki oraz Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi) oraz BERNARD SACZUK (dyrektor OFF Out Of Schedule FashionPhilosophy Fashion Week Poland oraz dyrektor artystyczny wystawy Young Fashion Photographers Now).

Prace należy dostarczyć pocztą elektroniczną w terminie 1 czerwca 2014 R. - 30 WRZEŚNIA 2014 R.

WSZELKIE SZCZEGÓŁY NA STRONIE: www.pasjazycia.com

Agnieszka Wojtas

Marek Podgórski

15.09.2014 11:22

Kafeteria zaprasza

Serdecznie zapraszamy wszystkich Trauguciakow do wzięcia udziału w VI edycji ­„K@feterii edukacyjnej dla licealistów – Akademii Edukacji Menedżerskiej”.K@feteria to projekt organizowany przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Na czym ów projekt polega? K@feteria jest to cykl zajęć online, przyjmujących najróżniejsze formy - Zajęcia prowadzone są w formie wykładów e-learningowych, forów, czatów, zajęć w Second Life, a także filmów edukacyjnych kończących się z dyskusją online. Każdy uczestnik może dowolnie wybierać zajęcia, w których chce wziąć udział. Ma On do wyboru 5 ścieżek tematycznych; m.in. związanych z finasowaniem działalności, zarządzaniem czy budowaniem wizerunku firmy. Za udział w zajęciach każdy z uczestników otrzymuje punkty, natomiast dla najaktywniejszych przewidziane są nagrody książkowe. Po zakończeniu K@feterii uzyskać możesz dyplomy z poszczególnych ścieżek tematycznych oraz tytuł "Profesjonalnego Menadżera". Dla najlepszych 30 uczestników projektu przewidziane są także ciekawe nagrody rzeczowe, a także możliwość udziału w seminarium w SGH w Warszawie. Zapisz się już dziś! http://www.kafeteria.edu.pl/

Zapraszam, Paulina Garasińska kl. IIID, finalistka V edycji projektu K@feteria http://www.kafeteria.edu.pl/

Marek Podgórski

15.09.2014 07:13

Do woja (po naukę) marsz

Jeśli chcesz poznać drogę do zostania oficerem Wojska Polskiego, jak wyglądają studia informatyki połączone z rygorem wojskowym, przyjdź na spotkanie z naszym absolwentem Markiem Dorsem, które odbędzie się już w środę w II LO. Marek studiuje na Wojskowej Akademii Technicznej. Opowie nam jak wygląda codzienne życie żołnierza, jak przebiega rekrutacja na studia oraz odpowie na wszelkie pytania dotyczące studiowania kierunków wojskowych oraz informatyki. Indywidualne zgłoszenia osób zainteresowanych spotkaniem przyjmuje prof. Marek Podgórski (w szkole).

Marek Podgórski

14.09.2014 16:03

Dzień bez samochodu 2014

W Traugucie co roku, 22 września, obchodzimy "Europejski Dzień Bez Samochodu". W tym dniu wybieramy "ekologiczne" sposoby dojazdu do szkoły, tj. rower, rolki itp. Każdy, kto wybierze powyższe środki transportu, zostanie nagrodzony zwolnieniem z odpowiedzi ustnej (obowiązuje na lekcjach odbywających się 22.09)

Dodatkowo każdy, kto udokumentuje przejechaną w tym dniu trasę za pośrednictwem GPS (np. Endomondo, Garmin), weźmie udział w konkursie, w którym będzie można wygrać kupony do sklepu sportowego o wartości 50 zł. (oddzielnie chłopcy i dziewczyny)

Na długiej przerwie - w zależności od pogody - zaprosimy Was na małą salę gimnastyczną, bądź boisko szkolne, gdzie będziecie mogli zmierzyć się w przygotowanych przez nas mini-konkursach.

Piotr Szyma

12.09.2014 12:20

Podsumowanie wakacyjnej rywalizacji

Wraz z ostatnim dniem wakacji końca dobiegły sportowe rywalizacje Trauguciaków z wykorzystaniem aplikacji Endomondo. Tradycyjnie zliczaliśmy przebiegnięte i/lub przejechane rowerem kilometry. W porównaniu do ubiegłorocznych (wakacyjnych) zmagań, większą aktywnością wykazali się rowerzyści. Co prawda, na starcie w porównaniu z poprzednim rokiem stanęło o 8 osób mniej, ale pozostali uczestnicy przejechali blisko 3 tys. km więcej. Biegaczy również była mniejsza liczba (dokładnie 8), lecz im nie udało się poprawić wyniku z 2013r.
W obu dyscyplinach walka na szczycie tabeli miała zbliżony przebieg. Już w pierwszych dniach zabawy pozycje liderów zajęli nauczyciele „Traugutta”, które bez problemu utrzymali do końca zmagań. Aby jednak tak się stało, aktywność fizyczna musiała być obowiązkowym elementem nie tylko dnia codziennego, ale również wakacyjnych wyjazdów. Czytaj więcej >>

II LO

123456 Ostatnia

Zaloguj się

Numerki

  • Pn
  • 12
  • Wt
  • 32
  • Śr
  • 10
  • Czw
  • 7
  • Pt
  • 1

Osiemnaste urodziny obchodzą dzisiaj:

 • Mateusz Flacha
 • (3c)
 • 18.09.2014

Nadchodzące osiemnastki:

 • Maria Lompe
 • (3a)
 • 20.09.2014
 • Ania Wachowska
 • (3d)
 • 23.09.2014
 • Aleksandra Kaczmarska
 • (3d)
 • 18.10.2014
 • Hubert Wojciechowski
 • (3f)
 • 18.10.2014
 • Jan Kempski
 • (3a)
 • 22.10.2014